LEXIN-ordbøkene

Ordbøker er et viktig hjelpemiddel når man skal forstå, lære og nyansere språk, men å bruke ordbøker er noe som må læres. Elever og deltakere har behov for veiledning for å kunne bruke ordbøker på en effektiv måte og for å kunne nyttiggjøre seg av informasjonen som finnes der. På oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har NAFO laget veiledningsfilmer på sju språk som viser hvordan man kan bruke LEXIN-ordbøkene.

Filmer på sju språk

Filmene finnes med lyd og tekst på norsk, arabisk, dari, engelsk, russisk,somali og tigrinja. Veiledningsfilmene kan være en fin introduksjon til arbeid med ordbøker, og de kan også deles med foresatte som kan ha nytte av digitale ordbøker når de hjelper barna med skolearbeid.

Les også

Tips til arbeid med ordbøker