De forente nasjoner

Hva er FN og hva jobber FN med? Hvorfor feires FN-dagen 24. oktober? Og hvilke rettigheter har barn? Lesetekst om FN med tilhørende oppgaver. I tillegg er det tips til FN-sambandet og Unicefs læringsressurser. Teksten og oppgavene passer for 5. – 10. trinn. 

I arbeidet med FN kan elevene bli oppmerksomme på egne rettigheter. NAFO har i samarbeid med Redd Barna oversatt barnas rettigheter til flere språk.