De forente nasjoner // องค์การสหประชาชาติ

Tekster, oppgaver, og quizlet om De forente nasjoner på thai

ในวันที่ 24 ตุลาคมของทุกปีจะเป็นการให้ความสำคัญกับวันสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเนื้อหาการสอนทั้งในโรงเรียนบประถมศึกษา ระดับ 5.-10. และระดับมัธยมต้น ที่นี่มีเนื้อหาสำหรับอ่าน แบบฝึกหัด การเล่นเกมส์ถามตอบเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติ.

Quizlet med ord og begreper – thai

Quizlet om De forente nasjoner – thai