Dei sameinte nasjonane (SN)

Kva er FN og kva jobbar FN med? Kvifor feirar ein FN-dagen 24. Oktober? Og kva rettar har barn? Lesetekst om FN med tilhøyrande oppgåver. I tillegg er det tips til FN-sambandet og Unicef sine læringsressursar. 

Teksten og oppgåvene passar for 5.-10. trinn. 

I arbeidet med FN kan elevane bli merksame på eigne rettar. NAFO har i samarbeid med Redd Barna omsett barns rettar til fleire språk. 

FNs berekraftsmål – Se opplegg om berekraftig utvikling og film om bærekraftsmåla.