De forente nasjoner // ውድብ ሕቡራት ሃገራት

Her finner du en tekst med oppgaver på tigrinja om FN.