Tilgjengelig på

Flerspråklig plakater

Her finner du flerspråklige plakater og annet gratis materiell som kan skrives ut og henges opp som hjelp i kommunikasjon og for å synliggjøre språklig og kulturelt mangfold i barnehagen, SFO eller skolen.