Atomer og molekyler // Átomos y moléculas

Temaet om atomer og molekyler kan passe både for 5.-7. og 8.-10. trinn. 

Atomer og molekyler – spansk

Video om hva atomer og molekyler er, og hvordan grunnstoffer er organisert i det periodiske systemet. 

Video om hva atomer og molekyler er, og hvordan grunnstoffer er organisert i det periodiske systemet (avansert).

 

Kort video som illustrerer et vannmolekyl og et jern-atom. 

Video om skallmodellen.