Atomer og molekyler // Atomy i cząsteczki

 Faktatekst knyttet hvordan stoffer er bygd opp og hvordan stoffer kan omdannes.
Trinn: 5.-7. og 8.-10. trinn.

Używając pojęć „atomy” i „cząsteczki” uczeń umie wyjaśnić, jak zbudowane są atomy pierwiastków i jakim przemianom mogą ulegać.
Poziom: Klasy 5-10 

ŚWIAT SKŁADA SIĘ Z ATOMÓW – E-podręczniki

SUBSTANCJE PROSTE I ZŁOŻONE – E-podręczniki

Chemia/Kjemi