Atomer og molekyler // அணுவும் மூலக்கூறுகளும்

Temaet om atomer og molekyler kan passe både for 5.-7. og 8.-10. trinn.

Video hvor det forklares hva et atom er.