Flerspråklige fortellinger – en ressurs for indirekte ordlæring på første – og andrespråket

«Den rike mannen og bonden» er en av de mange flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål. Sunil Loona skriver i denne artikkelen om hvordan fortellingene kan være en ressurs i arbeidet med ordlæring. Han referer til forskning og peker på sammenhengen mellom ordforråd, leseforståelse og fagforståelse.

Det er stor enighet blant språkforskere om at et stort og bredt ordforråd er viktig for både leseforståelse og fagforståelse. Som lærere kan vi legge til rette for utviklingen av barn og elevers ordforråd.

Vår tidligere kollega, Sunil Loona, gikk av med pensjon i sommer, men han er like fullt engasjert i fagfeltet. I denne artikkelen skriver han at de flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål kan være godt egnet i arbeidet med ordlæring. Han viser til forskning om metoder som fremmer både direkte og indirekte ordlæring. Med utgangspunkt i den arabiske fortellingen «Den rike mannen og bonden» viser han hvordan fortellingene på Tema Morsmål kan brukes som ressurs i ordlæring. 

 Les Sunil Loonas artikkel: 

Flerspråklige fortellinger – en ressurs for indirekte ordlæring på første- og andrespråket