Flerspråklige fortellinger – en ressurs for indirekte ordlæring på første – og andrespråket

Sunil Loona skriver i denne artikkelen om hvordan fortellingene kan være en ressurs i arbeidet med ordlæring. Han referer til forskning og peker på sammenhengen mellom ordforråd, leseforståelse og fagforståelse.