Plakat: fyll inn snakkeboblene med flere skriftspråk

Hva med å lage en plakat med navn på flere språk? Eller en egen hei- plakat? Hvordan ser navnene våre ut på ulike skriftspråk?

Skriv inn barnas eller elevenes navn med ulike skriftspråk eller andre ord. Berhersker dere flere skriftspråk? Skriv ut og lag flere plakater! I boksen midt på plakaten kan dere skrive hvilke språk dere brukte.