Grunnstoffenes periodesystem // Periodinė cheminių elementų sistema

Denne teksten dreier seg om grunnstoffenes periodesystem. Temaet er knyttet til fenomener og stoffer i naturfag og passer for elever på 8.-10. trinn

Šis tekstas yra apie periodinę cheminių elementų sistemą, lentelės struktūrą, metalų, nemetalų ir inertinių dujų savybes ir t.t. Periodinė cheminių elementų lentelė susijusi su gamtos mokslų tema «Reiškiniai ir medžiagos». Tema tinka 8 – 10 klasių mokinių mokymui.

Dalykinis tekstas ir užduotys lietuviškai/ Tekst og oppgaver på litauisk

Ressurser på litauisk

Periodinės lentelės struktūros paaiškinimas. Elementų savybės 

Pasitikrink žinias apie periodinę cheminių elementų lentelę

Chemija Jums. Pasitikrink ką žinai apie periodinę cheminių elementų lentelę

Chemija Jums. Klausimynas

Kryžiažodis. Periodinė lentelė

Pabaik parašyti santrauką

Periodinė elementų lentelė. Orbitalės. Izotopai