Periodesystemet og grunnstoffer // Періодична система та хімічні елементи

Her er en tekst og en liten oppgave innenfor tema periodesystemet og grunnstoffer. Temaet kan passe for 5. – 7. og 8. – 10. trinn.