Plakater – flerspråklighet er gull

Det å kunne snakke flere språk er en rikdom for de flerspråklige barna, men at det brukes flere språk i barnehagen er en ressurs også for de barna som snakker bare ett språk. Alle kan profittere på at barnehagen har tilgang på flere språk. Når barn oppdager at det finnes et utall av måter å uttrykke det samme på, vil det ofte gjøre dem nysgjerrige og gi inspirasjon og motivasjon til å lære mer. En slik interesse er et godt utgangspunkt for videre språklig utforsking og språklæring.

Barnehagen kan jobbe med dette på mange måter. Her finner du fire dekorative plakater i A3-format med noen tips til hvordan.

Hent ned plakatene på bokmål her:
Plakat bokmål 1
Plakat bokmål 2
Plakat bokmål 3
Plakat bokmål 4

Hent ned plakatene på nynorsk her:
Plakat nynorsk 1
Plakat nynorsk 2
Plakat nynorsk 3
Plakat nynorsk 4

Plakat – fyll inn verb på flere språk
NAFO tilbyr en plakat av barn i ulike aktiviteter, hvor det kan fylles inn verb som beskriver lek og aktivitet på ulike språk.
Plakat: fyll inn verb uten tekst
Plakat: verb på somali
Plakat: verb på bokmål