Tilgjengelig på

Regler, sang og musikk

Her finner du rim og regler, sang og musikk på flere språk. Dette kan brukes sammen med barn, elever og voksne. Alt er gratis.

Min hatt den har tre kanter // کلاه من سه کنج است

Dari

I denne artikkelen finner du sangen; “Min hatt den har tre kanter” på dari og norsk både skriftlig og som lydfil. Dariteksten er også skrevet lydnært med latiske bokstaver for å kunne lese uttalen.

Ormen den lange //کرمک دراز

Dari

I denne artikkelen finner du reglen; Ormen den lange på dari og  norsk både skriftlig og som lydfil. Dariteksten er også skrevet med latiske bokstaver for å kunne lese uttale.

Regle – Ætæl, mætæl, totolæ // اتل، متل، توتوله

Dari

Ill: PixabayDette er en regle som man bruker i en ringlek. Leken går ut på at alle barna sitter i ring, med begge bena strukket ut i midten. Alle barna synger reglen sammen, mens en person slår på et ben om gangen. For hver stavelse i sangen slår hun/han på et ben. Når sangen er ferdig, det bena som hånda harhavnet på sist, er ute av leken. Slik fortsetter man runden helt til det bare er ett ben igjen. Og personen som eier dette benet har vunnet leken.