Memoryspill med jule- og vinterord//بازی حافظه با کلمات کریسمس و زمستان


Morsmål har laget et memoryspill på flere språk om jule- og vinterord. Spillet er laget med tanke på at man kan synliggjøre flere språk i barnehagen og skolen. Spillet inneholder 30 ulike jule-/vinterord på norsk og et annet språk, og 6 tomme kort slik at man kan legge til egne ord eller bilder. Spillet ligger ute i en redigerbar powerpoint-fil og en ikke-redigerbar pdf-fil. Vi anbefaler å bruke den ikke-redigerbare versjonen hvis du ikke behersker det valgte språket.

Jule- og vintermemory – dari

Spilleregler

Vi har laget et dokument med beskrivelse av tre mulige måter å bruke kortene.

pdfSpilleregler: Morsmåls jule- og vintermemory

Se også: Quizlet med jule- og vinterord

NAFO har laget Quizlet med ord som hører til vinter og jul.  Spillene er tospråklige og inneholder ord på norsk og et annet språk. Vi har skrevet inn ord på en side i en tabell og oversettelsen på den andre siden. Det er flere måter man kan jobbe med ordene på.

Memoryspill jul