Informasjon om klær i barnehagen // په وړکتون کې د جامو په اړه معلومات

I innlegget finnes det informasjon om klær i barnehagen. Dokumentene kan hjelpe til med å gi informasjon på morsmålet om blant annet praktisk tøy, skiftetøy, merking av tøy osv. Kan henges opp i barnehagen eller å deles ut til foresatte.

Vi anbefaler å bruke den ikke- redigerbare versjonen (PDF) hvis du ikke behersker det valgte språket.

docxPashto – bokmål: Informasjon om klær i barnehagen