17. mai Norges nasjonaldag //17 мая — Национальный день Норвегии

Dette opplegget inneholder tekst og oppgaver om Norges nasjonaldag, grunnlov, 17. mai-feiering og norske tradisjoner.

Данная разработка содержит текст и задания о Национальном дне Норвегии, конституции, праздновании 17 мая и норвежских традициях.

pdf17. mai — Norges nasjonaldag-tekst og oppgaver på russisk