Matematikkvideoer

NAFO har utviklet flere opplæringsvideoer i matematikk i samarbeid med Utdanningsdirektoratet i prosjektet Fleksibel opplæring. Videoene tar for seg temaene heltall, desimaltall, brøk, algebra, funksjoner, likninger, prosent, geometri og statistikk. Videoene er tilgjengelig på norsk, arabisk, somali og tigrinja. 

Matematikkvideoer på somali