Former og farger // நிறங்கள், வடிவங்கள்

Her har vi klaget et opplegg som kan brukes for å lære elever om former og farger. Her finnes oppgaver, videoer med unger som bruker disse begreper og rim og regler.

நிறங்கள், வடிவங்கள் பற்றிய சொற்களை மாணவர்கள் கற்க வசதியாக சில பாடங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆரம்ப நிலை மாணவர்களுக்குப் பொருத்தமான இணைய வளங்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

Opgaveark om farger og former på norsk og tamil