Den kristne påskefortellingen // கிறீத்துவின் உயிர்த்ததழுநாள்

I artikkelen finnes en tekst om den kristne påskefortellingen. Temaet hører inn under KRLE og kan passe både for 5.-7. og 8.-10. trinn. Leseteksten handler om dagene i påskeuken og om hva som skjer i den kristne påskefortellingen.