Tilgjengelig på

Å jobbe med fortelling ทำงานกับนิทานและเรื่องเล่า

Flerspråklige fortellinger kan brukes på mange måter, både i barnehage, skole, SFO og voksenopplæring. Her finner du tips og ideer til ulike måter å arbeide med de flerspråklige fortellingene.