Tilgjengelig på

Fagområder สาขาวิชา

På denne siden vil du finne gratis flerspråklige ressurser som ansatte i barnehage og skole kan bruke sammen med barn og elever. Her finnes fagtekster, filmer, sanger, spill, rim og regler. Alle ressursene har tilknytning til Rammeplan for barnehager og/eller læreplaner i fag for grunnskolen.

1. mai – arbeidernes dag // 1 พฤษภาคม – วันแรงงานสากล

Thai

Illustrasjon: L.Bouvier/ AdobeStockI denne teksten får eleven kjennskap til den historiske bakgrunnen for markeringen av 1.mai som arbeidernes internasjonale dag. Teksten inneholder også informasjon om feringen av 1. mai i Norge. Teksten egner seg best for elever på ungdomstrinnet. ในเนื้อหาเรื่องวันแรงงานสากล นักเรียนจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการทำเครื่องหมายและรำลึก วันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแรงงานสากล รวมทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันที่ 1 พฤษภาคม ในประเทศนอร์เวย์ เนื้อหาเหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น

Den kristne påskefortellingen // เรื่องเล่าเทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา

Thai

Foto: Falco, PixabayHer er tekster om den kristne påskefortellingen. Teksten handler om da Jesus reiste til Jerusalem for å feire påske og hans oppstandelse. Det finnes lesetekster på thai og norsk, oppgaver, ordliste under undervisningsressurser som passer for barnetrinnet. นี่เป็นเนื้อหาของเรื่องเล่าเทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปเมืองยูเรซาเลมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์และการฟื้นคืนชีพของพระองค์ ใต้หัวข้อเอกสารประกอบการสอน มีเนื้อหาสำหรับอ่านสองภาษาพร้อมกับแบบฝึกหัดเรื่อง และคำศัพท์เรื่อง ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา

Europeernes store oppdagelsesreiser // การเดินทางสำรวจครั้งสำคัญของชาวยุโรป

Thai

Illustrasjon: AdobeStockHer finner du lesetekster, oppgaver, ordliste-Quizlet, lydfil på thai og nyttige lenker. Opplegget passer for mellomtrinnet og nyankomne elever.  นี่คือเนื้อหาเรื่องการเดินทางสำรวจครั้งสำคัญของชาวยุโรป ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่าน, คำศัพท์, แบบฝึกหัด, เสียงอ่านภาษาไทย และเว็บไซด์ที่เป็นประโยชน์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ 5-7 และนักเรียนที่ย้ายมาใหม่

Median og gjennomsnitt // ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่านิยม และค่าพิสัย

Thai

Illuastasjon: AdbobeStock/VectorMineHer er en liten tekst og en forklaringsvideo om gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde på thai og norsk. Passer for 7. trinn og ungdomstrinnet. นี่เป็นเนื้อหาสรุปและวีดีโออธิบายพร้อมด้วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่านิยม และค่าพิสัย ที่เป็นภาษาไทย ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนระดับ 7 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

Våren // ฤดูใบไม้ผลิ

Thai

Løvetann- en tegning av Svetlana Voronkova- hentet fra lumbrikus.no Her er en tekst og oppgaver om Våren. Teksten finnes både på norsk og på thai. Dette passer for 3.-4. trinn og nyankomne elever.  นี่คือเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิ เป็นเนื้อหาทั้งภาษานอร์เวย์และภาษาไทย เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา 3.-4. และนักเรียนที่พึ่งมาอยู่ใหม่    

Kjønnsorganer // อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์

Thai

Illustrasjon: AdobeStock/ macrovectorDette er en tekst på thai om menneskelige kjønnsorganer i reproduksjonssystemet. Teksten er knyttet til hovedområdet, kropp og helse og den passer for elever på ungdomstrinnet. นี่คือหนึ่งเนื้อหาเรื่อง เกี่ยวกับอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ เนื้อหาสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้เรื่องร่างกายและสุขภาพ และเหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

Arv og miljø // การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

Thai

Adobestock, Telomere Chromosone_ fancytapiDette er en tekst på thai om arv og miljø.  Det finnes også ordliste, oppgaver og lenke til Quizlet, hvor man kan jobbe med ord og begreper. Teksten passer for ungdomsstrinnet. นี่คือเนื้อหาการสอนภาษาไทยเรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม นอกจากเนื้อหาอ่านแล้ว ยังมีคำศัพท์ แบบฝึกหัด และลิงก์ที่สามารถฝึกศัพท์และความเข้าใจด้วย เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Økologi og økosystem // นิเวศวิทยาและระบบนิเวศ

Thai

Illustrasjona: Næringskjede AdobeStock VectorMineDette er en thai tekst og oppgaver knyttet til økologi og økosystem. Temaet hører inn under hovedområdet “Mangfold i naturen” i naturfag. Teksten passer for ungdomstrinnet.   เนื้อหาสำหรับอ่านภาษาไทยพร้อมแบบฝึกหัด เรื่องนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ อยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้หัวข้อเรื่อง Mangfold i naturen ในวิชาวิทยาศาสตร์ เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมต้น

Kjemi og stoffer // เคมีและสสาร

Thai

O2atom skallmodell AdobeStockOpplegget passer for 5.-7. trinn og ungdomstrinnet. Her finner man lesetekst, oppgaver, Quizlet og ordforklaringer på morsmålet som elever kan nytte seg av. คำอธิบาย: เนื้อหาเหมาะสมกับระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมต้น การเข้าใจศัพท์ และความหมายทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เนื้อหาการสอนนี้ประกอบด้วย เนื้อหาเรื่องสำหรับอ่าน แบบฝึกหัด Quizlet และคำศัพท์พร้อมคำอธิบาย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างยิ่ง  

Sikkerhet på naturfagrommet // ความปลอดภัยในการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

Thai

Glassbeholder_AdobeStock SpicyTruffelLes om sikkerhet på naturfagrommet; navnene på spesialutstyret og viktige sikkerhetsregler på laboratoriumet. Opplegget passer til ungdomstrinnet og består av lesetekst med oppgaver, Quizlet og ordliste som læreren kan bruke i undervisning.  เนื้อหาเรื่อง: ความปลอดภัยในการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และกฎความปลอดภัยที่สำคัญในห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์

Lønnsberegning // การคำนวณเงินรายได้

Thai

Ill: AdobeStock/ NuthawutHer Her er noen videoer på thai som viser hvordan lønn beregnes og ordforklaring om lønn. นี่คือวีดีโอบางส่วนในภาษาไทยที่แสดงวิธีการคำนวณเงินรายได้ และสำนวนเกี่ยวกับเงินเดือน เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

Ligninger // สมการและการแก้สมการ

Thai

Foto: AdobeStock/ ibreakstockArtikkelen inneholder en tekst på thai om likninger og om hvordan de skal løses. Artikkelen er knyttet til hovedområdet, tall og algebra og den passer for elever på ungdomstrinnet. บทความประกอบด้วย เนื้อหาสำหรับอ่านภาษาเรื่องสมการและวิธีการแก้สมการต่างๆ บทความนี้เชื่อมโยมกับมาตรฐานการเรียนรู้เรื่อง จำนวนและพีชคณิต ซึ่งเหมาะสมกับระดับมัธยมต้น

Rusmidler // สิ่งเสพติด

Thai

Foto: monticellllo/ AdobeStock Rusmidler, konsekvenser av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel. Her finner du lesetekst, Quizlet-ordliste, lydfil, oppgaver, videoer og nyttige lenker som passer for mellom trinnet og nyankomne elever. นี่คือเนื้อหาเรื่องสิ่งเสพติดและผลกระทบจากการเสพสิ่งเสพติดต่างๆ เนื้อหาเรื่องประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่าน คำศัพท์-Quizlet เสียงอ่าน แบบฝึกหัดเรื่อง วีดีโอ และเว็บไซด์ที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับนักเรียนระดับ 5-7 และนักเรียนที่ย้ายมาอยู่ใหม่

Livssynshumanisme // ลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต

Thai

Illustrasjon: Adobe StockHva vil det si å være livssynshumanist og hva er bakgrunnen og særpreg for Human-Etisk Forbund i Norge og livssynshumanismen i verden? Forklaringen finnes i leseteksten om Livssynshumanismen. Under undervisningsressurser finnes også oppgaver, lydfil til lesetekster og lenke til temaordliste. Teksten passer for ungdomstrinnet. ผู้นับถือลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต ความเป็นมาและความสำคัญของสมาคมมนุษยนิยมของนอร์เวย์ รวมถึงลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิตทั่วโลก คืออะไร คำอธิบายอยู่ในเนื้อหาสำหรับอ่านในเรื่องลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต ใต้หัวข้อเนื้อหาประกอบการสอนยังมีแบบฝึกหัดเรื่อง เสียงอ่าน และลิงก์คำศัพท์ เนื้อหาเหมาะสมกับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

Jordas oppbygning; // โครงสร้างโลก

Thai

Jordas oppbygning – Adobestock/ frenta็็ำพ Her er en tekst om Jordas oppbygging som består av lesetekst, oppgaver, tankekart, ordforklaring, lydfil, video og quizlet. Teksten passer for 7.-10. trinn. นี่คือเนื้อหาเรื่อง โครงสร้างโลก ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาสำหรับอ่าน แบบฝึกหัด แผนที่ความคิด คำศัพท์ ไฟล์เสียงอ่าน วีดีโอ และquizlet เหมาะสมกับนักเรียนระดับ 7.-10.

Halvparten //ครึ่งของทั้งหมด

Thai

Illustrasjon: PixabayInneholder en lesetekst med tilhørende oppgaver om brøk røk-begrepet og løse enkle oppgaver med brøk. Passer for 2.- 4.klasse. เนื้อหาเรื่องครึ่งของทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่านและแบบฝึกหัดเรื่องความเข้าใจเรื่องเศษส่วน และการแก้โจทย์คำถามพื้นฐานเรื่องเศษส่วน เหมาะสมกับนักเรียนระดับ 2.- 4  

Hunden og kjøttbeinet // สุนัขกับกระดูก

Thai

Hunden og kjøtbeinet er en fabel som blir fortalt mye om på thai. Barna lærer seg mye av å begrunne og vurdere hundens tanker. Ordtakene av fablane lærer barna å ha respekt for andres egenart og om hvordan man kan leve godt sammen. I denne artikkelen finner du film på thai og en tekst på thai og norsk.