Om kristen julefeiring // เทศกาลคริสต์มาส

นี่คือเนื้อหาเรื่องภาษาไทยเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางศาสนาของคริสต์ศาสนา และเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา

Lesetekster

docxLesetekst om kristen julefeiring på thai

docxLesetekst om Jesus blir født

 Lydfil om Jesus blir født på thai

Oppgaver

docxOppgaver om Jul på thai

pdfOppgaver om Jul på thai

pdfOppgave 2 Fargelegg om Jul