De tre bukkene Bruse // እቶም ሰለስተ ኣጣል

Eventyret om de tre bukkene Bruse som tekstfil og lydfil.

Lydfil – eventyret om de tre bukkene Bruse på tigrinja

De tre bukkene Bruse på tigrinja