Advent

Teksten handler om hvorfor folk feirer advent og om ulike aktiviteter som foregår i adventstiden.