Advent // เทศกาลเตรียมรับการมาของพระเยซู

นี่คือเนื้อหาเรื่องเทศกาลเตรียมรับการมาของพระเยซู เนื้อหาประกอบด้วยการอธิบายว่าทำไมจึงมีการเฉลิมฉลองเทศกาลเตรียมรับการมาของพระเยซู และกิจกรรมต่่างๆในช่วงเวลาแห่งการรอคอย เนื้อหาเหมาะสมกับระดับ 5-7

Undervisningsressurser

docxLesetekst om Advent på thai

pdfLesetekst om Advent på thai

docxOrdliste om Advent på norsk-thai

pdfOrdliste om Advet på norsk-thai

docxOppgave 1 om Advent på thai

pdfOppgave 1 om Advent på thai

docxOppgave 2 om Advent på thai

pdfOppgave 2 om Advent på thai

docxOppgave 3 om Advent på thai

pdfOppgave 3 om Advent på thai