Tilgjengelig på

Naturfag Природознавство

Her finner du gratis ressurser i naturfag på flere språk. Noen av dem finnes på ett språk, mens andre er oversatt til flere språk.