Det gamle Egypt // قدیم مصر

Her er en tekst og  oppgave om Det gamle Egypt. Dette kan passe for både 5.-7. og 8.-10. trinn. Opplegget er utviklet av Zmekk.no og oversatt av NAFO etter avtale med Zmekk.no og Bergen kommune. På Zmekk.no finnes flere ressurser knyttet til undervisning av temaet Det gamle Egypt.