Det gamle Egypt

Her er ein tekst og ei oppgåve om Det gamle Egypt.  Dette kan passe både for 5.-7. og 8.-10. trinn. Opplegget er utvikla av Zmekk.no og omsett til fleire språk av NAFO etter avtale med Zmekk.no og Bergen kommune. På Zmekk.no finst det fleire ressursar knytte til undervising om temaet Det gamle Egypt.