nafo
Tigrinja - ትግርኛ
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Matematikk begreper
Flerspråklige fortellinger
Tospråklig materiell
Tospråklige undervisningsopplegg

HydrogenDenne teksten dreier seg om grunnstoffenes periodesystem. Temaet er knyttet til fenomener og stoffer i naturfag og passer for elever på 8.-10. trinn.

እዚ ጽሑፍ እዚ፡ ብዛዕባ መሰረታውያን ግዛዓትን ፐርየዲክ ቴብልን ዝገልጽ እዩ።  እዚ ኣርእስቲ እዚ፡ ኣብ ትሕቲ ፌኖሜኖሎጂን ባእታታትን ዝብል ቀንዲ ክፋል ኣስተምህሮ  ስነ-ፍልጠት፡ ክምደብ ይክእል። ንኻብ 8ይ ክሳብ 10ይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ ይኸውን።

Les mer

Artikkelbilde Atomer og molekylHer er en tekst og en liten oppgave knyttet til atomer og molekyler.

Temaet hører inn under hovedområdet fenomener og stoffer i naturfag.

Det kan passe både for 5.-7. og 8.-10. trinn

ኣብዚ: ምስ ኣቶምን ሞለኪዩልን ዝዛመድ ጽሑፍን ንእሽቶ ዕማምን ክትረክብ ትኽእል።
እዚ ኣርእስቲ እዚ፡ ኣብ ትሕቲ ፌኖሜኖሎጂን ባእታታትን ዝብል ቀንዲ ክፋል ኣስተምህሮ  ስነ-ፍልጠት፡ ክምደብ ይክእል።
ንኻብ 5ይ-7ይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮን ን 8ይ- 10ይ ክፍሊ ንዝመሃሮ ተምሃሮን ክሕግዝ ይኽእል።

Les mer

forskeTema: Forskning i naturfag

Mål: : Eleven skal kunne forklare sentrale ord og begreper og forklare hvordan naturvitenskaplig forskning gjennomføres.

Trinn: Ungdomstrinnet

ኣርእስቲ:ምርምር ኣብ ስነፍልጠት

ሸቶ: ተምሃሮ፡ ሳይንሳዊ ምርምር ክለዓል ከሎ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ቀንዲ ቃላትን ኣምራትን ኪገልጹ ይኽእሉ።

ደረጃ: ካብ 8ይ ክሳብ 10ይ ክፍሊ

 

 

Les mer

 mouth 312558 1280Tema: Smak

Læringsmål: Elevene skal kunne samtale om smakssansen og de forskjellige smakene.

Trinn: Barnetrinnet

ኣርእስቲ፡ ምስትምቓር
ሸቶ ኣስተምህሮ፡ ተምሃሮ ብዛዕባ ህዋስ ምስትምቓርን፣ ብዛዕባ እቶም ዝተፈላለዩ መቐረታትን ክነግሩ ይኽእሉ።
ደረጃ፡ ካብ 1ይ ክሳብ 4ይ ክፍሊ

Les mer

Gullfaks AlphaTema: Det norske oljeeventyret

Mål: Elevene skal kunne forklare om hvordan Norge ble en oljenasjon.

Trinn: 8. - 10. trinn

ኣርእስቲ: ታሪኽ ብዛዕባ ምርካብ ነዳዲ ኣብ ኖርወይ
ሸቶ: ተማሃሮ፡ ኖርወይ ብኸመይ ናይ ነዳዲ ሃገር ከምዝኾነት ክገልጹ ይኽእሉ።
ክፍሊ: ካብ ሻምናይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊ

Les mer

 Lungene20og20hjertetTema: Hjertet og lungene

 Læringsmål: Eleven skal kunne vite hvordan hjertet og lungene fungere

 Trinn: Opplegget passer for 4. trinn.

 ኣርእስቲ: ልብን ሳንቡእን
 ሸቶ: ተምሃሮ ልብን ሳንቡእን ብኸመይ ከምዝዓዩ ይፈልጡ።
 ክፍሊ: እዚ መምሃሪ፡ ንተማሃሮ ራብዓይ ክፍሊ ይምጥን።

Les mer

Lateral orbit nervesTema: Øye

Læringsmål: Eleven skal kunne vite hvordan øyet er oppbygd, fungerer og hvordan strålene går gjennom konveks og konkav linse.

Trinn: 8.- 10. trinn

ኣርእስቲ: ዓይኒ

ሸቶ ኣስተምህሮ: ተምሃሮ፡ ዓይኒ ብኸመይ ዝኣመሰሉ ክፋላት ከምዝቆመ ይፈልጡ፣ ዓይኒ ብኸመይ ከምዝዓዪ ይፈልጡን ጩራ ብኸመይ ኣቢሉ ብኮንቬክስን ኮንኬቭን ሌንስ ከምዚሓልፍ ይፈልጡን።

ደረጃ: 8ይ - 10ይ ክፍሊ

Les mer

Fotosyntesen PicTema: Fotosyntese 

Kompetansemål: Elever skal kunne forklare hoved trekkene i fotosyntesen. 

Trinn: 8.-10. 

ፍረ ሓሳብ: ጽማረ ብርሃን (ፎቶሲንተሲስ) 
ሸቶ: ተምሃሮ ነቲ ኣብ መስርሕ ጽማረ ብርሃን (ፎቶሲንተሲስ)ዝርከብ ቀንዲ መለለዪ ጠባያት ክገልጹ ይኽእሉ።
ደረጃ: 8-10 ክፍሊ

Les mer

biologimandtotal250lc

Tema: Kroppens organer

Kompetansemål: Elevene skal sette navn på og beskrive hvordan noen av kroppens organer fungerer

Beskrivelse: Opplegget passer for 3-7. trinn. Materialet består av tekst med audio og bilder, oppgaver og nyttige lenker. 

ፍረ፡ሓሳብ:  ክፋል ኣካላትና
ሸቶ: ተምሃሮ: ኣስማት ውሽጣዊ ክፋላት ኣካላት ይፈልጡን፣ ገለ ውሽጣዊ ክፋል ኣካላት ብኸመይ ከምዝዓዩን ክገልጹ ይኽእሉን።
መግለጺ: እዚ መምሃሪ እዚ ንኻብ ሳልሳይ ክሳብ ሻብዓይ ክፍሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮ ይሕግዝ። እዚ መረድኢ እዚ፡ ሓደ ዝንበብን ዝስማዕን ጽሑፍ፣ ስእልታት፣ ዕማማትን ጠቐምቲ መወከሲታትን ዚሓዘ እዩ።

Les mer

hørsel bilde tigrinjaTema: Høresansen

Læringsmål: Eleven skal kunne lage faktasetninger om høresansen fra en sammensatt tekst.

Beskrivelse:Opplegget passer for 3.-7. trinn.

ፍረሓሳብ: ህዋስ ምስማዕ
ሸቶ: ተምሃሮ: ካብቲ ዘንብቡዎ ጽሑፍ ብዛዕባ ህዋስ ምስማዕ ዝገልጽ ጭብጢ ዚሓዙ ሙሉእ ሓሳባት ይጽሕፉ።
መግለጺ: እዚ መረድኢ ጽሑፍ እዚ፡ ንካብ 3ይ-7ይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ ይሕግዝ።

Les mer

skogenTema: Skogen (Tospråklig opplegg)

Læringsmål: Eleven skal kunne kjenne igjen navn på planter, dyr, og insekter.

Beskrivelse:Opplegget passer for småskolen. Materialet består av PP, enkel tekst og oppgaver.

ፍረሓሳብ: ዱር (ድርብልሳናዊ መረድኢ)
ሸቶ: ተምሃሮ፡ ኣስማት ኣታኽልቲ፣ እንስሳታትን ሓሸራታትን ይፈልጡ።
መግለጺ: እዚ መረድኢ እዚ ነቶም ኣብ መባእታዊ ቤ/ት ንዝምሃሩ ተምሃሮ ዝምጥን እዩ። ፓወርፖይንት፣ ቅልል ዝበለ ጽሑፍን ዕማማትን ዚሃዘ እዩ።

Les mer

bilde- solTema: Naturfagbegreper om stjerner og galakser

Mål: Eleven skal kunne de ulike naturfagbegrepene som de møter i undervisningen.

Beskrivelse: Opplegget består av et hefte som inneholder naturfagbegreper som vi bruker i undervisningen om stjerner og galakser. Opplegget er tospråklig og passer best i 8.- 9. trinn.

ፍረ-ሓሳብ፡ ኣምራት ስነ ፍልጠት ብዛዕባ ከዋኽብትን ጋላክሲታትን

ሸቶ፡ ተምሃሮ ኣብ ኣስተምህሮ ስነ ፍልጠት ንዝረኽቡዎም ኣምራት ኣፍልጦ ይህልዎም።

መግለጺ፡ እዚ መረድኢ ጸሑፍ እዚ፡ ኣብ ኣስተምህሮ ከዋኽብትን ጋላክሲታትን ንጥቀመሎም ኣምራት ስነ ፍልጠት ዝሓዘ ጥራዝ ኣለዎ።ድርብልሳናዊን ንሻምናይን ታሽዓይን ክፍሊ ዝምጥንን እዩ።

Les mer

800px-Bromothymol blue colors1Tema:Naturfagbegreper om syre og base.

Mål:Eleven skal kunne de ulike naturfagbegrepene som de møter i undervisningen.

Beskrivelse:Opplegget består av en hefte som inneholder naturfagbegreper som vi bruker i undervisningen syre og base. Opplegget er tospråklig og passer best i 8. trinn.

ስነሓሳብ፡ኣምራትስነፍልጠት

ሸቶ፡ተምሃሮኣብኣስተምህሮስነፍልጠትንዝረኽቡዎምኣምራትኣፍልጦይህልዎም

መግለጺ፡እዚመረድኢጸሑፍእዚ፡ኣብኣስተምህሮኣሲድንበይዝንንጥቀመሎምኣምራትስነፍልጠት ዝሓዘ ጥራዝ ኣለዎ።ድርብልሳናዊንንሻምናይክፍሊንዝምጥንንእዩ።

Les mer

Hjertet tiTema:Hjertet, blod og blodårene.

Mål:Elevene skal kunne om hjertet og hjertefunksjon, blod og hva blodet består av og blodårene.

Beskrivelse:Opplegget er beregnet for mellomtrinnet og består av en tekst om hjertet og hjertefunksjon, blod og hva blodet består av og blodårene.

ፍረሓሳብ፡ልቢ፣ደምንመትንታትደምን

ሸቶ፡ተምሃሮብዛዕባልቢንዕማማን፣ደምንትሕዝቶደምን፡መትንታትደምንኣፍልጦይረክቡ።

መግለጺ፡እዚመረድኢእዚብዛዕባልቢንዕማማን፣ደምንትሕዝቶደምን፡
መትንታትደምንመግለጺዚህብመረድኢጽሑፍዚሓዘእዩ።

Les mer

bilde vannets---Tema:Vannets kretsløp

Kompetansemål:Eleven skal være i stand til å bli kjent at vannets kretsløp er en kontinuerlig prosess som foregår på- over- og under jordoverflaten.

Beskrivelse:Opplegget har en PP presentasjon, tankekart, nettsider og filmer, og passer for elever i 5.-7. trinn.

ፍረሓሳብ፡ዑደት ማይ
ሸቶ፡ ተምሃሮ፡ዑደት ማይ ሓደ ዘየቋርጽ ኣብ ልዕሊ ብልዕሊን ውሽጥን ገጽ መሬት ዝካየድ መስርሕ ከምዝኾነ ኣፍልጦ ይህልዎም።
መግለጺ፡እዚ መረድኢ እዚ ሓደ ናይ ፓወር ፖይንት መግለጺ፣ ካርታ ሓሳብ፣ ገጽ መርበብ ሓበሬታን ፊልምታትን ዚሓዘን ንካብ  5ይ- 7ይ ክፍሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮ ዝተዳለወን እዩ።

Les mer

bildetema trrTema:Trær

Mål:Eleven skal kunne si noe om noen planter, beskrive utvikling og gruppere dem.

Beskrivelse:Opplegget består av en tekst om ulike typer trær, ordliste, ordkart og andre oppgaver.

ፍረሓሳብ:ኣእዋም

ሸቶ:ተምሃሮብዛዕባተፈላልዩኣእዋምይፈልጡኣብኣእዋምዝካየድምዕባለታትንለውጥታትንይገልጹንይጎጃጅሉዎምን።

መግለጺ:እዚመረድኢእዚብዛዕባተፈላልዩዓይነትኣእዋምዝገልጽጽሑፍዝርዝርቃላትካርታቃላትንካልእዝዕመምዕማምንዚሓዘእዩ፡

Les mer

kildesortering bildeTema:Kildesortering

Kompetansemål:Elevene skal kunne praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig

Beskrivelse:Opplegget passer for1-4 trinn og består av tekst, spørsmål til tekst ordliste, tankekart og link til undervisning nettside

ፍረሓሳብ:ፈላሊኻ ምጉሓፍ።

ሸቶ:ተምሃሮ ፈላሊኻ ምጉሓፍ ይኽእሉን ብዛዕባ ኣገዳስነት ፈላሊኻ ምጉሓፍ ይመያየጡን።

መግለጺ:እዚ መረድኢ እዚ ነቶም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ ክሕግዝ ይኽእል። ብዛዕባ ፈላሊኻ ምጉሓፍ ዚገልጽ መግለጺ ጽሑፍ፣ሕቶታት፣ ዝርዝር ቃላትን ንኣስተምህሮ ዚጠቕሙ ናይ ኢንተርኔት ጸጋታትን ዚሓዘ እዩ።

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no