Syrer og baser // ኣምራት ስነ ፍልጠት- ኣሲድን በይዝን

Nedenfor finner du tekst og oppgave om syrer og baser. Temaet kan passe både for 5.-7. og 8.-10. trinn.