Tilgjengelig på

Naturfag

Her finner du gratis ressurser i naturfag på flere språk. Noen av dem finnes på ett språk, mens andre er oversatt til flere språk.

Her finn du gratis ressursar i naturfag på fleire språk. Nokre av dei finst på eitt språk, medan andre er omsette til fleire språk.