Memoryspill: tall og mengde

Tysk

Opplegget består av forslag til tre måter å spille på og tall-memoryspill.