Tilgjengelig på

Matematikk Matematik

Her finner du gratis ressurser i matematikk på flere språk. Noen av dem finnes på ett språk, mens andre, f.eks. matematikkbegreper, er oversatt til flere språk.

Hoderegning // Akıldan hesap

Tyrkisk

Illustrasjon: Adobestock   Det finnes mange metoder for å arbeide med hoderegning. Uansett valg av metode, er språket et sentralt verktøy for læringa. I dokumentene er det flere eksempler på hvordan man kan arbeide med hoderegning for å utvikle et fagspråk med muntlige øvelser. Opplegget passer for 3. trinn og oppover.    Zihinsel aritmetik ile çalışmak için birçok yöntem vardır. Yöntem tercihi ne olursa olsun, dil öğrenim için önemli bir araçtır.  Belgeler sözlü egzersizleri ile bir dil geliştirmek için, zihinsel aritmetik ile çalışmak birkaç örnek içermektedir. Görevler 3. sınıf ve üstü için uygundur.  

Tekstoppgaver i matematikk // Yazılı matematik işlemleri

Tyrkisk

Illustrasjon: Adobestock   Få tips til hvordan man kan arbeide med tekstoppgaver i matematikk. Opplegget består av begrepsliste, oppgaver hvor elevene skal løse tekstoppgaver, og oppgaver der elevene selv skal lage tekstoppgaver ved å skrive en regnefortelling som kan passe til et regnestykke.  Eksemplene nedenfor passer for 3. trinn og oppover.    Programda matematik problemlerini nasıl çözümleyebileceğinizle ilgili ipuçları, kavram listesi ve çözmeniz için matematik ödevleri bulabilirsiniz. Ayrıca kendi matematik problemlerinizi hazırlayabileceğiniz ödevler bulabilirsiniz. Örnekler 3. sınıf ve üzeri için uygundur.  

Geometriske figurer // Geometrik şekiller

Tyrkisk

ill: Rêzan, NAFO     Opplegget kan brukes som en introduksjon til geometriske figurer, og passer best for 4. trinn og oppover. I tillegg til powerpointen med forklaring og informasjon på tyrkisk og norsk, kan man bruke nettressursene som et supplement i undervisninga.   Geometrik şekillere giriş olarak kullanılabilir ve en çok 4. sınıf ve üstü için uygundur. Türkçe ve Norveççe açıklama ve bilgi içeren powerpoint’e ek olarak bulubilirsiniz.