Tilgjengelig på

Matematikk วิชาคณิตศาสตร์

Her finner du gratis ressurser i matematikk på flere språk. Noen av dem finnes på ett språk, mens andre, f.eks. matematikkbegreper, er oversatt til flere språk.

Median og gjennomsnitt // ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่านิยม และค่าพิสัย

Thai

Illuastasjon: AdbobeStock/VectorMineHer er en liten tekst og en forklaringsvideo om gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde på thai og norsk. Passer for 7. trinn og ungdomstrinnet. นี่เป็นเนื้อหาสรุปและวีดีโออธิบายพร้อมด้วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่านิยม และค่าพิสัย ที่เป็นภาษาไทย ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนระดับ 7 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

Lønnsberegning // การคำนวณเงินรายได้

Thai

Ill: AdobeStock/ NuthawutHer Her er noen videoer på thai som viser hvordan lønn beregnes og ordforklaring om lønn. นี่คือวีดีโอบางส่วนในภาษาไทยที่แสดงวิธีการคำนวณเงินรายได้ และสำนวนเกี่ยวกับเงินเดือน เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

Ligninger // สมการและการแก้สมการ

Thai

Foto: AdobeStock/ ibreakstockArtikkelen inneholder en tekst på thai om likninger og om hvordan de skal løses. Artikkelen er knyttet til hovedområdet, tall og algebra og den passer for elever på ungdomstrinnet. บทความประกอบด้วย เนื้อหาสำหรับอ่านภาษาเรื่องสมการและวิธีการแก้สมการต่างๆ บทความนี้เชื่อมโยมกับมาตรฐานการเรียนรู้เรื่อง จำนวนและพีชคณิต ซึ่งเหมาะสมกับระดับมัธยมต้น

Halvparten //ครึ่งของทั้งหมด

Thai

Illustrasjon: PixabayInneholder en lesetekst med tilhørende oppgaver om brøk røk-begrepet og løse enkle oppgaver med brøk. Passer for 2.- 4.klasse. เนื้อหาเรื่องครึ่งของทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่านและแบบฝึกหัดเรื่องความเข้าใจเรื่องเศษส่วน และการแก้โจทย์คำถามพื้นฐานเรื่องเศษส่วน เหมาะสมกับนักเรียนระดับ 2.- 4