Demokrati og diktatur

Leseteksten om demokrati og diktatur er oversatt til flere språk og kan brukes som en introduksjon til temaet.

Oppgaver til leseteksten om demokrati og diktatur 

Film fra Zmekk.no
 FN-sambandet Bli inspirert av opplegg om menneskerettigheter og demokrati.
 Min stemme Bli inspirert av opplegg om forskjeller i demokrati og diktatur. 
 Zmekk.no Film, tekst, oppgaver og ordliste om demokrati på flere språk. 
 NRK skole Se en kort film om hva demokrati er. 
 Kunnskapsfilm Se en kort film om demokrati og diktatur. Filmen er på flere språk. 
 Kunnskapsfilm  Se en kort film om å stemme ved valg. Filmen er på flere språk. 
 Zmekk.no Zmekk.no har egen YouTube-kanal med filmer om demokrati.
Andre nyttige ressurser til temaet