Demokrati og diktatur //سیستم استبدادی و مردم سالاری

I artikkelen finnes lesetekst og en film som forklarer om de to begrepene: demokrati og diktatur.

سیستم سیاسی جامعه یکی از مباحثی است که دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی باید با آن آشنا شوند. در این درس دانش آموزان یاد می گیرند که در دنیا دو شیوه ی اداره ی حکومت داریم: شیوه ی دمکراتیک یا مردم سالاری و شیوه استبدادی یا دیکتاتوری. 
در این درس یک متن با عکس ها و نقاشی های زیبا برایتان تدارک دیده ایم.