Hjelp ditt barn med lesing og skriving // Wël loithook bï mɛnhdu kuɔny në kuɛ̈n ku gät

Foto: ShutterStock

To hefter som gir tips til aktiviteter foreldre kan gjøre sammen med barna sine. De handler om det å lese, skrive, snakke og lytte. Det ene heftet er beregnet på barn fra førskolealder til 2. trinn på skolen, det andre heftet for barn fra 3. – 6. trinn.

Fra førskolealder til 2. trinn på skolen:


Fra 3. trinn til 6. trinn på skolen:

Heftene er laget av Department of Education and Early Childhood Development i Victoria, Australia. NAFO har oversatt de engelske heftene til norsk og tilpasset til norske forhold. Når foreldre leser heftene på sine ulike morsmål, kan de også tilpasse idéene og aktivitetene til norske forhold.