Hjelp ditt barn med lesing og skriving // Wël loithook bï mɛnhdu kuɔny në kuɛ̈n ku gät

Dinka

Hefter som gir tips til aktiviteter foreldre kan gjøre sammen med barna sine. De handler om det å lese, skrive, snakke og lytte.