Tilgjengelig på

Spill og lek

Her finner du gratis bildekort, spill og leker på flere språk som kan brukes i barnehage og skole. Bruk ressursene blant annet for å leke, synliggjøre språklig mangfold, for å øve på ord eller som støtte i kommunikasjon.