Tilgjengelig på

Spill og lek ګیم اولوبه

Her finner du gratis spill og leker på flere språk som kan brukes i barnehage og skole for blant annet å synliggjøre språklig mangfold, eller øve på ord.