Det gamle Hellas // La antigua Grecia

Her er en lesetekst med oppgaver på spansk, samt andre ressusrer på spansk om  Det gamle Hellas.
Kan passe for både 5.-7. og 8.-10. trinn. Leseteksten er utviklet av Zmekk.no og oversatt  av NAFO etter avtale med Zmekk.no og Bergen kommune. På Zmekk.no finnes flere ressurser knyttet til undervisning av temaet Det gamle Hellas.

Ressurser på spansk

Barnetrinn

​Video som forklarer  det gamle Hellas: 1. Origen/ opprinnelse, 2. Polis, 3. Sociedad/ samfunn, 4. La filosofía y el conocimiento/ filosofi og vitenskap y 5. Las olimpiadas/ Olympiader.  Kilde: Smile & Learn-español
 La antigua Grecia. Vídeos Educativos para niños. Veldig lik forrige video i innhold, men i denne videoen brukes bilde fra reele byer, og ikke tegninger. Kilde: Happy Learning Español.

Ungdomstrinn

Video: La antigua Grecia en 15 minutos. Det gamle Hellas på 15 minutter. I disse 15 minuttene er de fire periodene hvor det forklares  det gamle Hellas. Innholdsrik video. Kilde: Academia Play.