Gamle Hellas // Ugiriki ya kale

Her er en tekst og en liten oppgave om Det gamle Hellas på swahili.
Opplegget er utviklet av Zmekk.no og oversatt til flere språk av NAFO etter avtale med Zmekk.no og Bergen kommune. På Zmekk.no finnes flere ressurser knyttet til undervisning av temaet Det gamle Hellas.