Det gamle Hellas //ጥንታዊት ግሪኽ

Her finner du tekst, oppgaver om gamle hellas på tigrinja og norsk. Du finner også en film på tigrinja.

pdfOppgaver på norsk og tigrinja om det gamle Hellas

pdfOrd som kommer fra gresk på tigrinja og norsk