Syrer og baser // Ácidos y bases

Syrer og baser – spansk

Forklaring av begrepene syre og baser med eksempler og kobling til pH-skalaen