Syrer og baser // Ácidos y bases

Nedenfor finner du tekst og oppgave om syrer og baser. Temaet kan passe både for 5.-7. og 8.-10. trinn. 

Syrer og baser – spansk

Forklaring av begrepene syre og baser med eksempler og kobling til pH-skalaen

Concepto de pH – Omfattende artikkel som forklarer begrepet pH, hvordan man måler det og gir eksempler på ulike pH-verdier