Syrer og baser // அமிலங்களும் காரங்களும்

Dette er en tekst om syrer og baser. I teksten inngår pH-skalaen og en liten oppgave. Temaet er knyttet til fenomener og stoffer i naturfag og passer for elever på 5.-10. trinn.

அமிலங்களும் காரங்களும்பற்றிய பாடம் இங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பந்தமான ஒரு சிறிய பயிற்சியும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 5ஆம் 10ஆம் மாணவர்க்குகந்த வகையில் விஞ்ஞான பாடத்தில், பதார்த்தங்கள் என்ற பகுதிக்குள் அமைகிறது.