Tilgjengelig på

Ressurser til foreldremøter og -samtaler

Gratis, flerspråklig materiell til bruk i foreldresamarbeidet, blant annet skjemaer, tekster, lydfiler og filmer på flere språk.

Forberedelsesark til utviklingssamtale på flere språk

Litauisk

Skjermbilde fra Senter for flerspråklige barn og ungeForeldre, elever og lærer møtes til utviklingssamtaler høst og vår. Tema Morsmåls samarbeidspartner FBU i Sandnes har oversatt et forberedelsesark til utviklingssamtaler på flere språk. På den måten kan  minoritetsspråklige foreldre og elever forberede seg på samtalen på eget morsmål når det er nødvendig. FBU har tatt utgangspunkt i et ark som er i bruk på Porsholen skole. Lærere ved FBU har oversatt til flere språk som er aktuelle ved skolene i Sandnes.