Invitasjon til foreldremøter // KVIETIMAS Į TĖVŲ SUSIRINKIMĄ

Foreldremøter er en viktig arena for samarbeid med foresatte i barnehage og skole. Da er det viktig at barnehagen og skolen legger til rette for at flest mulig foresatte møter på disse møtene. Det å få en invitasjon på et språk du behersker, oppleves som kjent og trygt. Dette bidrar til et likeverdig  samarbeid.

docxLitauisk: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen (Word – 30 kB)

pdfLitauisk: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen (PDF – 113 kB)

docxLitauisk: Invitasjon til foreldremøte på skolen (Word – 29 kB)

pdfLitauisk: Invitasjon til foreldremøte på skolen (PDF – 112 kB)

Se også : Informasjon om ekskursjoner og leirskole- på flere språk