Ansa og Bansa – ei forteljing frå Pakistan

Her kan de sjå og lytte til den fleirspråklege forteljinga om Ansa og Bansa. Geitemammaa skal ut på eit ærend. Ho seier til barna sine at dei ikkje må opne døra for nokon andre enn henne, og det lovde dei …